f pošta
 • gozd

 • življenje

 • prečni prerez - hlod

 • tangencialni prerez - žaganica

 • utrujen les

 • stol

Copyright 2024 - Joomla 3.4 Template - Ivan

Predstavitev - 3DLES


Lesnata rastlina je enkratna pojavna oblika drevesne (arborescentne) konstitucije, je rastlina, ki je in bo navdih za mnoga izražanja človekovega udejstvovanja. Prav zaradi tega je potrebno s tem edinstvenim darom narave ravnati »premišljeno« spoštljivo. Olesenela rastlina-les je odtis preteklosti, ponazarja jo v vsej njeni raznolikosti. Vplivi preteklosti (notranji in/ali zunanji) sooblikujejo  pestrost lesa, materiala, ki zaznamuje čas našega življenja.

Drevo je rastlina z impozantnimi zmožnostmi, ki zaznamuje čas našega zemeljskega bivanja, je navdih pesniku in vzpodbuda ustvarjalcu življenjskega ambienta. Gozd je enkratna biotska združba, ki sooblikuje planetarni ekosistem. Lepota in ohranjenost slovenskih gozdov sloni na trajnostnem gospodarjenju naših prednikov. Slovenski gozd je gozd z največjim prirastkom biomase na hektar v Evropi. Vegetacijska absorbcijska moč na enoto državnega ozemlja je 1,5 t ha-1 CO2, kar je za približno sedem krat več kot v najbolj gozdnati Finski. Slovenija s 60 % gozdnatostjo sodi med tri najbolj gozdnate države v Evropi. V slovenskih gozdovih letno priraste 3,7 m3 lesa na prebivalca, oziroma 6,6 m3ha-1.


L

Les iz naših gozdov je najpomembnejša

obnovljiva surovina, ki jo ima Slovenija.

Ob zavedanju tega dejstva je pred nami

trajnostno načrtovana razvojna pot.

E

Ekološke, socialne in ekonomske 

prednosti rabe lesa so

razvojna priložnost Slovenije, 

ki se je kdo ve zakaj?, ne upamo izrabiti.

S

S skladiščenjem ogljika v drevju in lesnih izdelkih 

začasno prispevamo k ugodnejši bilanci toplogrednih plinov. 

Poraba energije za predelavo lesa je nižja kot pri

predelavi konkurenčnih materialov.


Podjetje Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. je nastalo kot logično nadaljevanje, nikoli zapostavljene ljubezni do drevja-gozda-lesa,  na profesionalni poti njenega ustanovitelja. Za kaj 3dles? Skozi evolucijske procese v naravi, pa tudi na duhovni ravni obstajajo tri temeljne ravnine,... LES ima tri anatomske ravnine, ki so med sabo zelo različne pa vendar z usklajenostjo dajejo materialu-lesu enkratne estetske, fizikalne, mehanske in kemijske lastnost. 

Naučen odnos v odvisnosti od okolja me je prevzel tako globoko, da sem se poklicno odločil za pot lesarja, v najširšem pomenu besede, katero sem nadgradil z naravovarstveno dimenzijo in to s skrbjo za naravno in kulturno dediščino haloškega roba.

V podjetju 3dles smo si zastavili cilj, da bomo na trgu (doma in v tujini) iskali priložnosti na področju predelave in obdelave gozdnih sortimentov ter lesa iz naslednjih strokovnih področij:

 • svetovanja,
 • načrtovanja,
 • izobraževanja,
 • konzerviranja in restavriranja ter
 • izdelave elementov etnološke dediščine.

"z lesom skozi življenje"


 Zakaj izdelki za vsakdanje uporabo iz obnovljivih surovin?